INFORMACJE O SZKOLE 

Nauka w Szkole BaletowejSzkole Sztuki Tańca ARABESQUE trwa 9 lub 6 lat. Nauczamy przedmiotów zawodowych (tanecznych) w godzinach popołudniowych. To odróżnia naszą szkołę baletową od Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej. Taka organizacja zajęć współgra z zajęciami w szkole ogólnokształcącej.

SZKOLE BALETOWEJ nauka rozpoczyna się po trzeciej klasie szkoły podstawowej (10-11 lat)  i trwa 9 lat, w SZKOLE SZTUKI TAŃCA nauka zaczyna się po klasie szóstej szkoły podstawowej (od 12 lat) i trwa 6 lat.  Kształcenie odbywa się w godzinach popołudniowych.

 

ZAJĘCIA BALETOWE  dla dzieci w wieku od 3-9 lat.

Grupy wiekowe w KLASIE "O":

Grupa I A - od 3-5 lat.

Grupa I B - od 6-7 lat.

Grupa II- od 8-9 lat.

 

Harmonogram zajęć dla klasy "0" dla grupy I A :

⇒45 min.- taniec klasyczny - BALET

⇒45  min.- taniec nowoczesny

 

Harmonogram zajęć dla klasy "0" dla grupy I B :

⇒45 min.- taniec klasyczny - BALET

⇒45  min.- taniec nowoczesny

 

Harmonogram zajęć dla klasy "0" dla grupy II :

⇒60 min.- taniec klasyczny - BALET

⇒30 min.- taniec nowoczesny

Szkoła Baletowa:

Rozpoczęcie nauki ma miejsce W TRZECIEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJZajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych według programu nauczania  zawartego w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 15, poz. 70).

Cykl nauki w Szkole Baletowej obejmuje następujące przedmioty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 15, poz.69):

 • taniec klasyczny
 • taniec ludowy i charakterystyczny
 • taniec historyczny
 • taniec współczesny
 • partnerowanie
 • techniki uzupełniające
 • interpretacja muzyczno-ruchowa
 • rytmika
 • umuzykalnienie
 • audycje muzyczne
 • wiedza o tańcu
 • zasady charakteryzacji    

UWAGA: Istnieje możliwość zwolnienia z dodatkowej, czwartej godziny w-fu na podstawie wydanego przez naszą szkołę zaświadczenia.

Do pierwszej klasy Szkoły Baletowej przyjmujemy uczniów w wieku od 8-12 lat. Twoje dziecko posiada dobry słuch i ma zamiłowanie do tańca? Zapisz je do naszej szkoły baletowej dla dzieci. Rozwijamy uzdolnienia taneczne i przygotowujemy do obserwacji i analizy dzieł tanecznych.

Wpływamy na opanowanie praktycznych i teoretycznych umiejętności w zakresie różnych form i stylów tańca. Kształtujemy otwartość uczniów, ich wrażliwość na piękno oraz zdolność odczuwania i rozumienia wartości estetycznych.

Ukończenie szkoły (w zależności od wieku rozpoczęcia nauki w Szkole Baletowej) powinno nastąpić w roku, w którym uczeń otrzyma świadectwo maturalne, zdobywając w naszej szkole kwalifikacje w zawodzie TANCERZ.

Absolwenci otrzymują dyplom zawodowego tancerza, który upoważnia do ubiegania się o przyjęcie na uczelnie wyższe oraz o zatrudnienie we wszystkich operach, teatrach muzycznych i teatrach tańca w kraju i za granicą.

Szkoła Sztuki Tańca:

Zapraszamy młodzież uzdolnioną artystycznie, której pasją jest taniec! Do Szkoły Sztuki Tańca ARABESQUE przyjmujemy DZIEWCZĘTA I CHŁOPCÓW W WIEKU od 12 LAT. Jeżeli posiadasz dobry słuch muzyczny i zgrabną i proporcjonalna sylwetkę to zapraszamy do naszej szkoły.

Edukacja  rozpoczyna się po szóstej klasie szkoły podstawowej i obejmuje 6 lat nauki przedmiotów tanecznych zgodnych z programem ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Cykl nauki obejmuje następujące przedmioty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 15, poz.69):

 • taniec klasyczny
 • taniec współczesny
 • taniec ludowy i charakterystyczny
 • techniki wspomagające
 • umuzykalnienie
 • wybrane wiadomości z wiedzy o tańcu
 • repertuar i podstawy improwizacji tanecznej.

UWAGA: Istnieje możliwość zwolnienia z dodatkowej, czwartej godziny w-fu na podstawie wydanego przez naszą szkołę zaświadczenia.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego  (Dz. U. Nr 217, poz. 2128)

Nauka w Szkole Sztuki Tańca odbywa się wyłącznie w godzinach popołudniowych. Zajęcia w klasie pierwszej odbywają się dwa razy w tygodniu zgodnie z planem lekcyjnym umieszczonym na naszej stronie internetowej. W starszych klasach zajęcia prowadzone są 3 razy w tygodniu.

Przez 6 lat nauki w szkole baletowej uczeń opanowuje praktyczne i teoretyczne umiejętności i wiadomości w zakresie różnych form i stylów tańca. Zajęcia dydaktyczno taneczne rozwijają zainteresowania artystyczne uczniów. Ukończenie szkoły (w zależności od wieku rozpoczęcia nauki w Szkole Sztuki Tańca) powinno nastąpić w roku, w którym uczeń otrzyma świadectwo maturalne, zdobywając w naszej szkole kwalifikacje w ZAWODZIE TANCERZ. Dyplom zawodowego tancerza pozwala na ubieganie się o zatrudnienie we wszystkich operach, teatrach muzycznych i teatrach tańca w kraju i za granicą.

SZKOLE BALETOWEJ nauka zaczyna się po trzeciej klasie szkoły podstawowej i trwa 9 lat, w SZKOLE SZTUKI TAŃCA nauka zaczyna się po klasie szóstej szkoły podstawowej i trwa 6 lat.  Kształcenie odbywa się w godzinach popołudniowych. 

INSTRUKTORZY TAŃCA

Katarzyna Kostrzewa

Absolwentka Wydziału Teatru Tańca krakowskiej PWST. Aktorka, choreografka i pedagog. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z Teatrem Śląskim w Katowicach, Teatrem Polskim w Bielsku-Białej, Teatrem Wybrzeże w Gdańsku, Teatrem Capitol w Warszawie, Teatrem Rampa w Warszawie, Teatrem Dramatycznym w Wałbrzychu, Teatrem Miejskim w Gdyni oraz Teatrem Tańca i Ruchu Rozbark w Bytomiu. „Projekt: 3 Siostry”, będący jej debiutem choreograficznym, był wielokrotnie nagradzany na festiwalach w całej Polsce i za granicą. Spektakl „Piąta strona świata” w jej choreografii został uznany najlepszym spektaklem w Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej w 2013 roku. Jako pedagog współpracuje ze Studium Aktorskim przy Teatrze Śląskim w Katowicach. Bierze również udział w projektach edukacyjnych dla młodzieży organizowanych przez Teatr Rozbark w Bytomiu.

Piotr Górski

Tancerz zawodowy.
Zawód tancerza rozpoczął od współpracy z teatrem muzycznym w Gliwicach (2005), następnie był tancerzem Kieleckiego Teatru Tańca (od 2007), gdzie uczył się i pracował w technice/stylach tańca jazzowego. W latach 2012-2015 roku był tancerzem w balecie Teatru Rozrywki w Chorzowie. Od 2004 roku cyklicznie szkolił się na warsztatach tańca, w Śląskim Teatrze Tańca w Bytomiu (współczesny), a od 2007 roku stale w Kieleckim Teatrze Tańca z zakresu tańca jazzowego. Kilkukrotnie zatańczył na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie ("7 bram Jerozolimy", "Point of Wiew", "Sny"). Współpracował m.in z : Elżbietą i Grzegorzem Pańtak, Jackiem Tyskim, Zofią Rudnicką, Jarosławem Stańkiem, Alainem Bernardem, Billim Goodsonem, Nadią Irą Kodiche, Henrykiem Konwińskim, Sławomirem Woźniakiem, Katarzyną Kmieć.
Zatańczył w ponad 40 produkcjach teatralnych i scenicznych w Polsce i zagranicą (m.in "Jazz dance back and forth", "Chopin4", "Turandot", "Traviata", "Bolero", "Metamorfozy", "Jesus Christ Super Star", "Jackyl & Hide", "Producenci" "Frank V").
Jego ulubionym stylem jest jazz. Oprócz niego pasjonuje się salsą i bachatą.
Jest półfinalista pucharu świata w latin show i II vicemistrzem Polski w salsie. Jest choreografem narodowej kadry Polski w gimnastyce sportowej
w Polskim Związku Gimnastyki.

CENNIK

Obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016 :

Szkoła Baletowa klasa "0"-  129 zł.*/m-c (od 4 – do 7 lat)


Szkoła Baletowa 9-letnia
                         I klasa Szkoły Baletowej –  195 zł./m-c (od 8-12 lat)


Szkoła Sztuki Tańca 6-letnia 
I-VI klasa Szkoły Sztuki Tańca – 225 zł./m-c (od 12-13 lat)


 

Jednorazowa opłata wpisowa: 

klasa I-IX-  120 zł

klasa "0"-  60 zł


*UWAGA: W Szkole Baletowej klasie "0" nie pobiera się opłat w okresie przerwy wakacyjnej  (lipiec, sierpień).

Numer konta bankowego: 51 1050 1214 1000 0090 9733 1012

Dlaczego warto zapisać swoje dziecko na zajęcia ruchowe?

GALERIA

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Półroczny przegląd pracy uczennic w Katowicach

Akcja "Szlachetna Paczka" w Centrum Handlowym 3 Stawy

ARCHIWUM

rok szkolny 2014/2015

Wpisz tekst tutaj

Miejce prowadzenia zajęć:


Placówka ARABESQUE w Katowicach ul. Ordona 7, 40-164 Katowice