INFORMACJE O SZKOLE 

Witamy na stronie Niepublicznej Szkoły Baletowej Szkoły Sztuki Tańca ARABESQUE w Katowicach.

               Nazwa naszej Szkoły jest nawiązaniem do popularnej figury baletowej-arabeski, która stanowi symbol tańca klasycznego.                 Są również inne znaczenia tego słowa, związane ze sztuką:

 • w dziedzinie sztuk pięknych oznacza ornament, czyli zdobienie najczęściej motywem roślinnym,
 • w muzyce, to  krótka lekka i pełna ozdobników forma muzyczna popularna w okresie romantyzmu.,
 • w literaturze, jest to krótki utwór nasycony elementami baśniowej fantastyki w ironiczno- humorystycznym stylu.

               Nazwa naszej Szkoły jest bardzo wszechstronna i nam jako placówce artystycznej również przyświeca cel wszechstronnego kształcenia naszych uczniów.

 

Historia Szkoły

 

               Niepubliczna Szkoła Baletowa-Szkoła Sztuki Tańca ARABESQUE w Katowicach powstała w 2012 roku. Impulsem do jej otworzenia, była zauważalna potrzeba utworzenia niepublicznej placówki, która pozwala uczniom na zdobycie tytułu zawodowego TANCERZ. Nasza placówka daje im taką możliwość. Pierwsi absolwenci naszej Szkoły, są studentami Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie na kierunku taniec, specjalność pedagogika baletowa oraz specjalności aktor teatru tańca w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie.

               Losy naszych absolwentów świadczą o doskonałym przygotowaniu do zawodu, profesjonalnie prowadzonym toku kształcenia pozwalającym na studiowanie w prestiżowych uczelniach naszego kraju.

 

Organizacja procesu dydaktycznego

 

               Nauka w  Szkole Baletowej- Szkole Sztuki Tańca ARABESQUE trwa 9 lat i rozpoczyna się po 3 klasie szkoły podstawowej (10 lat), jednakże do egzaminu występnego dopuszczamy również młodsze dzieci (8-9 lat), jeżeli wykazują ponadprzeciętne uzdolnienie w kierunku taneczno-muzycznym. Nauczamy przedmiotów zawodowych (tanecznych) w godzinach popołudniowych, taka organizacja zajęć współgra z procesem dydaktycznym w szkole ogólnokształcącej.

 

 Kształcenie  w Arabesque rozpoczyna się po zdanych przez kandydata egzaminach wstępnych, między 8 a 10 rokiem jego życia.               Zajęcia dydaktyczne prowadzone są według programu nauczania zawartego w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych ( Dz.U. rok 2016, nr 0, poz2248)

 

Do nauki w naszej szkole przygotowujemy już dzieci w wieku od 3 lat, dla nich tworzymy tak zwanąe grupy „zerowe:

3 latki

Aurorki - 4 latki

Bajaderki - 5 latki

Sylfidki - 6 latki

Zajęcia w klasach „zerowych” odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut podczas, których  kształtujemy:

 

 • wyczucie rytmu i koordynację ruchową,
 • wrażliwość na piękno i estetykę ruchu - zajęcia te doskonale wyrabiają nawyk prawidłowej postawy oraz wpływają na ładną sylwetkę i poprawiają sprawność fizyczną,
 • poczucie współdziałania w grupie, dzielenie się przestrzenią z innymi ludźmi i tworzenie miłej atmosfery,

                                                                 

      Program oparty na technice tańca klasycznego ma na celu wykształcenie harmonii i ładu w tańcu. Dzieci uczą się            prawidłowej postawy ciała oraz poznają podstawowe ćwiczenia baletowe.

     Za pomocą tańców integracyjnych, gier ruchowych i ćwiczeń psychologicznych  uczymy samodzielnego rozwoju, twórczego myślenia oraz pokazujemy jak wyzbyć się barier samokrytyki.

      To wszystko odbywa się w przyjaznej atmosferze, wzajemnym zaufaniu oraz dbaniu o dyscyplinę i przestrzeganiu zasad poprawnego zachowania.

        Cykl nauki w pionie szkolnym  Szkoły Baletowej- Szkoły Sztuki Tańca obejmuje następujące przedmioty zgodnie z             Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania               w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. rok 2016, nr 0 poz  1408):

 • taniec klasyczny,
 • taniec ludowy i charakterystyczny,
 • taniec historyczny,
 • taniec współczesny,
 • partnerowanie,
 • techniki uzupełniające,
 • interpretacja muzyczno-ruchowa,
 • rytmika,
 • umuzykalnienie,
 • audycje muzyczne,
 • wiedza o tańcu,
 • zasady charakteryzacji.    

               Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, dzieci, młodzież  oraz rodziców do zapoznania się z naszą ofertą,                                   oraz do zachęcenia swojej pociechy do rozwijania artystycznego talentu. Bo to rodzic najlepiej zna swoje dziecko i obserwuje jego zdolności. Jeżeli widzicie Państwo, że Wasze  dziecko posiada dobry słuch i ma zamiłowanie do tańca, zapisz je do naszej Szkoły Baletowej . Rozwijamy uzdolnienia taneczne i przygotowujemy do obserwacji i analizy dzieł tanecznych.Wpływamy na opanowanie praktycznych i teoretycznych umiejętności w zakresie różnych form i stylów tańca. Kształtujemy otwartość uczniów, ich wrażliwość     na piękno oraz zdolność odczuwania i rozumienia wartości estetycznych.

             Ukończenie szkoły (w zależności od wieku rozpoczęcia nauki w Szkole Baletowej) powinno nastąpić w roku, w którym uczeń otrzyma świadectwo maturalne, zdobywając w naszej szkole kwalifikacje w zawodzie TANCERZ.

             Absolwenci otrzymują dyplom zawodowego tancerza, który pomaga w przyjęciu na uczelnie wyższe oraz o zatrudnienie we wszystkich operach, teatrach muzycznych i teatrach tańca w kraju i za granicą.

 

 

GALERIA

Popis uczennic podsumowujący ich pracę w roku szkolnym 2017/2018

Dnia 8 czerwca 2018 r. w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” odbył się uroczysty  końcoworoczny koncert uczennic naszej Szkoły, którego motywem przewodnim w tańcu klasycznym były wariacje  z baletu Piotra Czajkowskiego "Śpiąca królewna". Uczennice zaprezentowały się także w tańcu ludowym, prezentując wybrane tańce narodowe oraz w choreografiach tańca współczesnego.

Popis uczennic podsumowujący ich pracę w roku szkolnym 2016/2017

Popis uczennic podsumowujący ich pracę  w roku szkolnym  2015/2016

Popis uczennic podsumowujący ich pracę w roku szkolnym 2014/2015

Półroczny przegląd pracy uczennic 2014/2015

I Zimowe warsztaty taneczno-musicalowe "Snow Dance Art" 2014/2015

Akcja "Szlachetna Paczka" w Centrum Handlowym 3 Stawy

ARCHIWUM

rok szkolny 2014/2015

Koncert dyplomowy dyplomantki Agnieszki Mrówki 23.05.2015 r.

Koncert "Bliżej Baletu"

Koncert dyplomowy dyplomantki Moniki Nowak 14.06.2014 r.

Gościnny występ uczennic na Gali  rozdania świadectw dla słuchaczy studiów podyplomowych Instytutu Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach

Występ na III WIELKIEJ ZABAWIE RODZINNEJ w Uniwersytecie Śląskim- Wydział Teologiczny 31.05.2014

Wpisz tekst tutaj

Miejce prowadzenia zajęć:


Placówka ARABESQUE w Katowicach ul. Ordona 7, 40-164 Katowice