fundusz wsparcia kultury

Wsparcie ze środków

Funduszu Przeciwdziałania

Covid-19

NABÓR KANDYDATÓW NA NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022

Niepubliczna Szkoła Baletowa Szkoła Sztuki Tańca ARABESQUE  w Katowicach ogłasza nabór kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły wszystkich chętnych, uzdolnionych muzycznie i tanecznie uczniów. Dla uczniów w wieku 7 lat planujemy uruchomić w nowym roku szkolnym 2021/2022 następujące klasy:

🔸  klasa I wczesnoszkolna  - lekcje z tańca klasycznego prowadzone w języku francuskim;

🔸  klasa I wczesnoszkolna - lekcje z tańca klasycznego prowadzone w języku angielskim;

oraz dla uczniów w wieku 10 lat:

🔸  klasa I baletowa - lekcje z tańca klasycznego prowadzone w języku francuskim;

🔸  klasa I baletowa - lekcje z tańca klasycznego prowadzone w języku angielskim;

O przyjęciu do danej klasy decyduje - Badanie przydatności dla kandydatów, obejmujące sprawdzanie predyspozycji fizycznych, ruchowych, poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej. Nie wymagana jest znajomość języka obcego.

Niepubliczna Szkoła Baletowa Szkoła Sztuki Tańca ARABESQUE w Katowicach przeprowadzi nabór do klas pierwszych w następujących dniach i godzinach:

🔸 25 marca 2021 (czwartek) – 18:00-19:00

🔸 26 kwietnia 2021 (poniedziałek) – 18:00-19:00

🔸 11 maja 2021 (wtorek) – 18:00-19:00

 

Harmonogram naboru:

Wniosek o przyjęcie do szkoły należy pobrać  w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej  (pobierz wniosek umieszczony poniżej). Wypełnij go DRUKOWANYMI LITERAMI. Po jego podpisaniu złóż w sekretariacie szkoły lub prześlij jego podpisany skan  na adres szkoły: sekretariat@arabesque.edu.pl w terminie do  20 marca 2021.

Rodzice kandydatów będą mailowo poinformowani o godzinie indywidualnego badania dziecka.Na terenie szkoły może przebywać tylko jeden rodzić kandydata.

W związku z panującą pandemią Covid 19, rodzice zobowiązani są do przyjścia na określoną godzinę i stosowania się do wymogów sanitarnych (ochronna maseczka, dezynfekcja rąk, dystans społeczny).

Przygotowanie  kandydata do przeprowadzenia  Badania Przydatności. Kandydat powinien posiadać:

✔️ wygodny strój (kostium gimnastyczny  lub body do ćwiczeń);

✔️ skarpety antypoślizgowe;

✔️ duży ręcznik lub karimata;

✔️ włosy gładko uczesane i spięte w kok;

✔️ maseczka ochronna (zdjęta podczas ćwiczeń)

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą ukazywać się odpowiednio:

🔸 29 marca 2021

🔸 29 kwietnia 2021

🔸 14 maja 2021

Do 28 czerwca 2021 należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

✔️ formularz osobowy ( wniosek o przyjęcie do szkoły)

✔️ zaświadczenie lekarskie o przeciwskazaniu do nauki w szkole baletowej;

✔️ kserokopie świadectwa ukończonej klasy szkoły podstawowej (dotyczy kandydatów I klasy szkoły baletowej).

30 czerwca br. ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do naszej Szkoły.

30  sierpnia 2021 spotkanie z rodzicami.

Serdecznie zapraszamy!

klasyka dla dorosłych i młodzieży

LEKCJE KLASYKI dla dorosłych i młodzieży.

Lekcje prowadzi Ewa Kowalczewska Joosten-nauczyciel tańca klasycznego i współczesnego oraz techniki neoklasycznej.

Sobota, godz. 10:00. Pierwsze zajęcia po zebraniu się grupy. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.  600 749 226

Na balet nigdy nie jest za późno  ☺️

Zapraszamy!

       ROK SZKOLNY  2020/2021 

Niepubliczna Szkoła Baletowa Szkoła Sztuki Tańca Arabesque informuje, że rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy od 14.09.2020 r. Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się według poniższego planu:
„Aurorki” (4-latki) środa w godzinach 16.00-17.30-BRAK WOLNYCH MIEJSC
„Bajaderki” (5-latki) środa w godzinach 17.35-19.05-
BRAK WOLNYCH MIEJSC
„Sylfidki” (6-latki) wtorek w godzinach 17.00-19.05

I WS (7-latki) środa w godzinach 16.00-18.20
II WS (8-latki) środa w godzinach 16.00-18.20

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej  ( pion przedszkolny, wczesnoszkolny)


Rodzicu jeżeli chcesz zapisać do szkoły  dziecko powyżej 8 roku życia prosimy o kontakt mailowy:  sekretariat@arabesque.edu.pl skontaktujemy się z Tobą zwrotnie w sprawie warunków przyjęcia.

SUKCESY NASZYCH UCZENNIC